Museum De Wieger. (Archieffoto: Frans Klaus)

Ambitieus plan moet De Wieger toekomstbestendig maken

donderdag 22 november 2018 - 17:46|Willie Thijssen

DEURNE - Het college van B en W wil onderzoeken of de gemeente De Wieger weer in eigendom kan terugnemen. Het pand is nu eigendom van Stichting Museum De Wieger. Daarnaast wil het college eenmalig 119.500 euro subsidie verstrekken zodat het museum het onlangs opgestelde ondernemingsplan kan realiseren. Het voorstel wordt voorgelegd aan de raadsfracties tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie van dinsdag 4 december.

Volgens het Deurnese college heeft museum De Wieger ontwikkelkansen op basis van het ondernemingsplan ‘Naar een toekomstbestendig Museum De Wieger’. Om het ondernemingsplan waar te kunnen maken wordt voorgesteld om in 2019 een incidentele subsidie van 119.500 euro te verlenen. Daarnaast moet komend jaar worden onderzocht of de gemeente het pand weer in eigendom kan terugnemen. Zo moet gedurende het ‘transitiejaar’ 2019 duidelijk worden wat vanaf 2020 nodig is.

Bedreiging voortbestaan
In 2012 is er door de gemeente bezuinigd op het museum, met als voornaamste effect dat beroepskrachten zijn verdwenen en er meer vrijwilligers zijn aangetrokken. Ook het pand is toen overgedragen aan de stichting. De subsidie daalde hiermee van 215.000 euro naar 43.000 euro. Deze subsidie eindigt in 2020. Daarnaast heeft de gemeenteraad vanaf 2016 een structurele subsidie van 27.000 euro per jaar ingesteld. Eind 2016 heeft het bestuur een brief naar de gemeente gestuurd waarin zij aangeeft dat het museum in haar voortbestaan wordt bedreigd. Dit door de grote mate van afhankelijkheid van vrijwilligers, de zorg voor het pand en het gebrek aan ruimte om door te ontwikkelen.

Ondernemingsplan
Tegelijkertijd zag zij kansen om De Wieger te versterken. In de periode juni tot oktober 2018 heeft adviesbureau BMC in opdracht van de gemeente én het bestuur van De Wieger een ondernemingsplan opgesteld. Daaruit blijkt dat De Wieger potentie heeft om dé plek voor kunstbeleving te zijn voor de inwoners en toeristen in de Peel. Hiervoor is een herprofilering op zijn plaats. De Wieger vertelt het kunsthistorisch verhaal van De Wieger en kan Deurne als bakermat van creatief talent uitdragen. Daartoe zal er meer ‘gepronkt en gelonkt’ moeten worden met de grote kunstenaars rondom Wiegersma, zoals Zadkine, Toorop, Permeke, Braque, Picasso en Van Dongen. Ook de aanwezigheid van het Tuinpad van mijn vader uit het lied Het Dorp van Wim Sonneveld is daarvoor een buitenkans.

Verdubbeling bezoekersaantallen
Doorontwikkeling van De Wieger in bovenstaande zin kan volgens het bureau leiden tot een verdubbeling van de bezoekersaantallen tot 15.000 tot 20.000 bezoekers op jaarbasis. Het opgestelde ondernemingsplan geeft richting aan hoe de herprofilering is te bereiken, welke strategische samenwerkingsverbanden te leggen zijn, hoe de programmering eruit moet zien en op welke wijze De Wieger zich kan profileren als toeristische bestemming.
Het bestuur van De Wieger heeft aangegeven het ondernemingsplan integraal over te nemen. Om de toekomstkansen te verzilveren moeten er meer kosten worden gemaakt. De verwachting is dat de exploitatie stijgt van circa 130.000 euro op jaarbasis naar 245.000 euro in 2019 tot 272.500 euro structureel vanaf 2022. Zo moet er worden geïnvesteerd in de groei van de professionele kernorganisatie van 1,2 fte tot 2,8 fte. Maar ook in een ambitieuzere programmering en marketing en communicatie. Om die kosten te dekken voorziet het ondernemingsplan in de volgende inkomstenbronnen: meer entreegeld, kostendekkende horeca, algemene inkomsten zoals verhuur en trouwerijen, maar ook gemeentelijke subsidie. Het jaar 2019 zal worden gebruikt om deze prognose op basis van de werkelijkheid aan te scherpen.

Wensenlijst
Een van de aanleidingen voor de brief uit 2016 was de zorg voor het monumentale pand. Veel tijd van het bestuur wordt opgeslokt door de zorg voor het pand. Dit overigens met resultaat. Het pand is goed onderhouden en is kwalitatief verbeterd. Zo zijn tegen geringe kosten alle luiken voor de ramen vervangen. Toch is het te overwegen dat de gemeente het eigendom en het beheer van het pand terugneemt. Als de gemeente dit overneemt kan het bestuur al haar energie leggen in het uitvoeren van het ondernemingsplan én het ‘museum-zijn’. Dit wordt tijdens het transitiejaar onderzocht. De gewenste uitvoering en bijbehorende kosten voor fysieke aanpassingen zijn nog niet duidelijk. Er worden al wel diverse wensen genoemd waaronder de hoofdingang, de beveiliging, het horecagedeelte, duurzaamheidsmaatregelen waaronder isolatie, verlichting, nieuwe vloerbedekking en een workshopruimte. Wat de kosten zijn, en op welke manier de kosten gedekt moeten worden, daarvoor is vervolgonderzoek nodig.
De raadsfracties bespreken het plan voor het museum op dinsdag 4 december.

Gerelateerde nieuwsberichten

Wat is er te doen in Deurne DEURNE - Er is komend weekend weer het een en ander te doen in Deurne. Voor de oudere carnavalsliefhebbers is er zaterdag de seniorenmiddag van Quatsja en zaterdagavond is de... 15 februari 2019 - 16:43
Oproep: op zoek naar oorlogsverhalen ASTEN – Astenaar Gerard Geboers is één van de historici die meewerken aan de oorlogsrubriek De Peel onder vuur, die dit jaar wekelijks in Weekblad voor Deurne, Peelbelang en ’t... 15 februari 2019 - 11:09
Willie Thijssen stopt bij Weekblad voor Deurne DEURNE - Willie Thijssen treedt terug als hoofdredacteur van de weekbladen van uitgeverij Das Publishers. Hij vervulde deze functie sinds september 2013. “Ik kijk terug op een mooie en intensieve... 14 februari 2019 - 15:15
Stichting Boombelijd bloeit weer op DEURNE - Stichting Boombelijd leeft weer. Na een jarenlang slapend bestaan is er nu weer een voltallig bestuur dat zich weer inzet voor een groen Deurne. De eerste winst is... 14 februari 2019 - 14:28
Daniel Stosic leert kinderen wereldwijd The Brickstep DEURNE – De twaalfjarige Deurnese danser Daniel Stosic leert kinderen wereldwijd The Brickstep dansen. Samen met de tienjarige dansers Tyathira Burnama uit Alphen aan de Rijn en het Lego-poppetje Emmet... 14 februari 2019 - 10:33
De Peel onder vuur: Brandpunt Sluis 11 De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 13 februari 2019 - 14:35