Museum De Wieger. (Archieffoto: Frans Klaus)

Ambitieus plan moet De Wieger toekomstbestendig maken

donderdag 22 november 2018 - 17:46|Willie Thijssen

DEURNE - Het college van B en W wil onderzoeken of de gemeente De Wieger weer in eigendom kan terugnemen. Het pand is nu eigendom van Stichting Museum De Wieger. Daarnaast wil het college eenmalig 119.500 euro subsidie verstrekken zodat het museum het onlangs opgestelde ondernemingsplan kan realiseren. Het voorstel wordt voorgelegd aan de raadsfracties tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie van dinsdag 4 december.

Volgens het Deurnese college heeft museum De Wieger ontwikkelkansen op basis van het ondernemingsplan ‘Naar een toekomstbestendig Museum De Wieger’. Om het ondernemingsplan waar te kunnen maken wordt voorgesteld om in 2019 een incidentele subsidie van 119.500 euro te verlenen. Daarnaast moet komend jaar worden onderzocht of de gemeente het pand weer in eigendom kan terugnemen. Zo moet gedurende het ‘transitiejaar’ 2019 duidelijk worden wat vanaf 2020 nodig is.

Bedreiging voortbestaan
In 2012 is er door de gemeente bezuinigd op het museum, met als voornaamste effect dat beroepskrachten zijn verdwenen en er meer vrijwilligers zijn aangetrokken. Ook het pand is toen overgedragen aan de stichting. De subsidie daalde hiermee van 215.000 euro naar 43.000 euro. Deze subsidie eindigt in 2020. Daarnaast heeft de gemeenteraad vanaf 2016 een structurele subsidie van 27.000 euro per jaar ingesteld. Eind 2016 heeft het bestuur een brief naar de gemeente gestuurd waarin zij aangeeft dat het museum in haar voortbestaan wordt bedreigd. Dit door de grote mate van afhankelijkheid van vrijwilligers, de zorg voor het pand en het gebrek aan ruimte om door te ontwikkelen.

Ondernemingsplan
Tegelijkertijd zag zij kansen om De Wieger te versterken. In de periode juni tot oktober 2018 heeft adviesbureau BMC in opdracht van de gemeente én het bestuur van De Wieger een ondernemingsplan opgesteld. Daaruit blijkt dat De Wieger potentie heeft om dé plek voor kunstbeleving te zijn voor de inwoners en toeristen in de Peel. Hiervoor is een herprofilering op zijn plaats. De Wieger vertelt het kunsthistorisch verhaal van De Wieger en kan Deurne als bakermat van creatief talent uitdragen. Daartoe zal er meer ‘gepronkt en gelonkt’ moeten worden met de grote kunstenaars rondom Wiegersma, zoals Zadkine, Toorop, Permeke, Braque, Picasso en Van Dongen. Ook de aanwezigheid van het Tuinpad van mijn vader uit het lied Het Dorp van Wim Sonneveld is daarvoor een buitenkans.

Verdubbeling bezoekersaantallen
Doorontwikkeling van De Wieger in bovenstaande zin kan volgens het bureau leiden tot een verdubbeling van de bezoekersaantallen tot 15.000 tot 20.000 bezoekers op jaarbasis. Het opgestelde ondernemingsplan geeft richting aan hoe de herprofilering is te bereiken, welke strategische samenwerkingsverbanden te leggen zijn, hoe de programmering eruit moet zien en op welke wijze De Wieger zich kan profileren als toeristische bestemming.
Het bestuur van De Wieger heeft aangegeven het ondernemingsplan integraal over te nemen. Om de toekomstkansen te verzilveren moeten er meer kosten worden gemaakt. De verwachting is dat de exploitatie stijgt van circa 130.000 euro op jaarbasis naar 245.000 euro in 2019 tot 272.500 euro structureel vanaf 2022. Zo moet er worden geïnvesteerd in de groei van de professionele kernorganisatie van 1,2 fte tot 2,8 fte. Maar ook in een ambitieuzere programmering en marketing en communicatie. Om die kosten te dekken voorziet het ondernemingsplan in de volgende inkomstenbronnen: meer entreegeld, kostendekkende horeca, algemene inkomsten zoals verhuur en trouwerijen, maar ook gemeentelijke subsidie. Het jaar 2019 zal worden gebruikt om deze prognose op basis van de werkelijkheid aan te scherpen.

Wensenlijst
Een van de aanleidingen voor de brief uit 2016 was de zorg voor het monumentale pand. Veel tijd van het bestuur wordt opgeslokt door de zorg voor het pand. Dit overigens met resultaat. Het pand is goed onderhouden en is kwalitatief verbeterd. Zo zijn tegen geringe kosten alle luiken voor de ramen vervangen. Toch is het te overwegen dat de gemeente het eigendom en het beheer van het pand terugneemt. Als de gemeente dit overneemt kan het bestuur al haar energie leggen in het uitvoeren van het ondernemingsplan én het ‘museum-zijn’. Dit wordt tijdens het transitiejaar onderzocht. De gewenste uitvoering en bijbehorende kosten voor fysieke aanpassingen zijn nog niet duidelijk. Er worden al wel diverse wensen genoemd waaronder de hoofdingang, de beveiliging, het horecagedeelte, duurzaamheidsmaatregelen waaronder isolatie, verlichting, nieuwe vloerbedekking en een workshopruimte. Wat de kosten zijn, en op welke manier de kosten gedekt moeten worden, daarvoor is vervolgonderzoek nodig.
De raadsfracties bespreken het plan voor het museum op dinsdag 4 december.

Gerelateerde nieuwsberichten

Opnieuw lange file op A67 REGIO - De derde dag van de week betekent de derde ochtendfile op de A67. Na een ongeval staat het vast tussen Someren en Knooppunt Leenderheide. Na een ongeval zijn... 21 augustus 2019 - 09:23
In beeld: Truckshow Liessel LIESSEL - Op het terrein aan de Hazeldonkseweg in Liessel werd dit weekend de jaarlijkse Truckshow gehouden. Fotograaf Hein van Bakel maakte onderstaande foto's. 19 augustus 2019 - 15:26
File na ongeval op A67 REGIO - Momenteel staat er een lange file op de A67 na een ongeval eerder tussen Someren en Geldrop. Het ongeval vond maandagochtend rond 7.30 uur plaats. Als gevolg daarvan... 19 augustus 2019 - 08:04
‘Volk’ over de vloer Bij Graard en Dina Geboers (mijn grootouders) zal eerder ook wel geregeld ‘volk’ over de vloer zijn gekomen. Maar de notities in het oorlogsdagboek van Jan Been – een Haagse... 16 augustus 2019 - 11:06
In de voetsporen van vluchtende Peelbewoners NEERKANT/HEUSDEN – Toen de geallieerden zich in 1944 opmaakten voor de bevrijding van de Peel, zochten veel Peelbewoners naar een veilig onderkomen. Vanuit Neerkant en Meijel ging het daarom in... 16 augustus 2019 - 10:53
Truckerswalhalla in Liessel LIESSEL - Op het terrein aan de Hazeldonkseweg in Liessel wordt dit weekend de jaarlijkse Truckshow gehouden. Deze keer met nog meer vrachtwagens en een uitgebreider muzikaal programma. Met op... 15 augustus 2019 - 11:06