Leerlingen van De Groene Campus waren in 2013 in Batouri.

Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri stopt

donderdag 13 december 2018 - 11:39|

DEURNE - Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. Volgens secretaris Addie Smolders is het, zoals voor veel vrijwilligersorganisaties, steeds moeilijker om mensen te vinden die zich willen inzetten voor de stichting. ​

Er is volgens Smolders altijd wel inzet en geld te vinden voor een eenmalige actie of activiteit voor het goede doel. Maar steeds minder mensen zijn beschikbaar voor activiteiten door het jaar heen om de kerndoelstelling van de vriendenkring ‘Mondiale bewustwording van inwoners van Deurne’ telkens opnieuw onder de aandacht te brengen. "Wij zijn er de laatste jaren niet in geslaagd om binnen de nieuwe gemeentelijke kaders voor projectmatig werken, een goede en structurele inzet van vrijwilligers te realiseren. Bovendien is het de laatste drie jaar steeds moeilijker gebleken, door een steeds ingewikkelder en strengere visumprocedure, om gasten vanuit Batouri (Kameroen, red.) over te laten komen naar Deurne om met hen een programma uit te voeren dat bijdraagt aan mondiale bewustwording in Deurne en aan de verdere uitbouw van de projecten in Batouri. En reizen naar Batouri is sinds enkele jaren sterk ontraden vanwege een negatief reisadvies voor het traject naar en het gebied rondom Batouri."
Of Deurne is veranderd door de activiteiten van de vriendenkring, is volgens Smolders moeilijk te meten. "Dat we heel veel mensen, kinderen en volwassenen, hebben geraakt met de ontmoetingen, gastlessen, presentaties en uitwisselingen is boven alle twijfel verheven."

Markthal
De Vriendenkring Deurne-Batouri werd opgericht in september 1995 ter bevordering van mondiale bewustwording van de inwoners van Deurne. Deze doelstelling werd ondersteund door de gemeente met een beleidsnotitie ‘internationalisering’ en een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Gedurende 23 jaar zijn er contacten gelegd met vele organisaties in Deurne en Batouri en vond uitwisseling plaats op de terreinen gezondheidszorg, onderwijs en jeugd en landbouw (later landbouw en economische ontwikkeling). Vertegenwoordigers van die organisaties brachten bezoeken over en weer. Een aantal jaren was ook de gemeente Deurne actief betrokken bij enkele grotere projecten; in het News-project (jaren ’90) was naast Deurne ook de gemeente Leszno betrokken. Later werd met steun vanuit Deurne (kennis en financiële middelen) een markthal gebouwd in Batouri. Er kwamen langdurige contacten tot stand met scholen in Deurne en Batouri: De Bron, De Hasselbraam, basisschool Zeilberg, Peellandcollege en Hub van Doornecollege. 'We ondersteunden de opzet van een landbouwschool in Batouri. In 2012 waren we partner in het project ‘Green Experience' waarbij vier groepen studenten van De Groene Campus naar Batouri reisden en daar actief aan de slag gingen bij een jongerenproject (ASDA) en de landbouwcoöperatie Ugicak. Met de Rabobank, Voergroep Zuid en Roba-groep werd een partnerschap gesloten voor ondersteuning van landbouwcoöperatie Ugicak. In 2016 ontstond een samenwerking met de has bij de ondersteuning van de toekomstplannen van Ugicak.' 
Steeds werd tijdens een uitwisselingsprogramma ook een presentatie verzorgd bij een eetavond van de Wereldwinkel. In de loop der jaren werden er door de vriendenkring vele informatiebijeenkomsten en evenementen verzorgd om de Deurnese mensen kennis te laten maken met het leven van de mensen in Batouri en te discussiëren over de verbanden die er zijn tussen onze welvaart hier in Nederland en de armoede in Afrika. 

Gaai bent nie van Deurze
In heel wat boekenkasten in Deurne heeft het door de Vriendenkring uitgegeven boekje 'Gaai bent nie van Deurze' met foto’s en spreekwoorden uit Batouri en Deurne, een prominente plaats gekregen. Met de opbrengst van het boekje konden projecten voor jongeren en de landbouwcoöperatie Ugicak in Batouri ondersteund worden.
Naast de Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri is in 2000 een aparte steunstichting opgericht. Deze steunstichting beheert de middelen verkregen via fondsenwerving, giften en sponsoring. Deze middelen komen uitsluitend ten goede aan ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Batouri. 

Schenkingen
Het grootste deel van de reserves van de Vriendenkring is in de afgelopen maanden geschonken aan organisaties in Deurne waarvan de doelstelling aansluit bij de doelstellingen van de vriendenkring. Dan gaat het om Stichting Leergeld, de Voedselbank, Kledingbank, het Taalcafé, Duurzaamheidscafé, Jai Hanuman, Stichting Migrantencontact en Team 2030. Ook hebben enkele scholen een bedrag ontvangen. Met het geld gaan ze activiteiten opzetten voor hun leerlingen, die aansluiten bij een van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Het restant van het vermogen wordt overgedragen aan de steunstichting ten behoeve van de lopende projecten in Batouri. De steunstichting zal nog enige tijd blijven bestaan. Dit om te zorgen dat de ondersteuning van de projecten in Batouri gefaseerd kan worden afgebouwd en om de besteding nog enkele jaren te monitoren.

Gerelateerde nieuwsberichten

Kermis Deurne vanwege hitte later open DEURNE – Tot en met dinsdag 25 juni is het nog kermis in Deurne. In verband met de warmte gaat de kermis maandag en dinsdag pas om 15.30 uur open,... 24 juni 2019 - 09:22
Wat te doen dit kermisweekend in Deurne? DEURNE – Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 juni is het kermis in Deurne. Verdeeld over het centrum staan tientallen kramen en attracties waaronder de Magic Mouse, een... 21 juni 2019 - 16:41
Politie roept getuigen op LIESSEL – De politie heeft afgelopen donderdag op het Loon in Liessel een matrixbord geplaatst om mogelijke getuigen op te roepen. Passanten, voornamelijk fietsers, die in de nacht van donderdag... 21 juni 2019 - 14:32
Deurne maakt zich op voor de kermis DEURNE - Van vrijdag 21 tot dinsdag 25 juni is het kermis in Deurne. Verdeeld over het centrum zullen weer tientallen attracties en kramen staan. Dit jaar kunnen de bezoekers... 21 juni 2019 - 11:38
De Peel onder vuur wordt boekenreeks REGIO – Een jaar lang besteden we wekelijks aandacht aan lokale gebeurtenissen en herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. In de reeks De Peel onder vuur gaan we dieper in op... 21 juni 2019 - 11:28
Deurne moet aan de slag met centrum DEURNE – “We moeten nu stappen gaan maken”, zei wethouder Marinus Biemans vorige week woensdag tijdens een bijeenkomst over het centrum van Deurne. Onderzoek door RHO Advies heeft uitgewezen dat... 20 juni 2019 - 10:40