De Markt in Deurne. (Foto: Marius van Deursen)

Deurne moet aan de slag met centrum

donderdag 20 juni 2019 - 10:40|Ine van Hal

DEURNE – “We moeten nu stappen gaan maken”, zei wethouder Marinus Biemans vorige week woensdag tijdens een bijeenkomst over het centrum van Deurne. Onderzoek door RHO Advies heeft uitgewezen dat de leegstand in winkelpanden in het centrum van Deurne hoger is dan het gemiddelde van kernen met een vergelijkbaar aantal inwoners. “Het is een illusie te denken dat lege panden op korte termijn ingevuld gaan worden of dat aankopen via internet zullen verminderen”, aldus adviseur Koos Seerden van RHO. “Het winkelgebied in het centrum moet compacter worden.”

Twee jaar geleden is in Deurne de werkgroep Samen Deurne Centrum Verbeteren opgericht, met vertegenwoordigers van alle bij het centrum betrokken partijen. De uitgangspunten zijn: meer winkelend publiek, minder leegstand, meer sfeer en een aantrekkelijke openbare ruimte.
“Het centrum van Deurne kost ons als gemeente ruim drie ton jaarlijks, maar het is tot nu toe niet gelukt het centrum gezelliger te maken. We moeten nu stappen gaan maken. Zoals het nu gaat kunnen we de leegstand niet tegengaan”, aldus wethouder Biemans.
Volgens adviseur Seerden staat als een paal boven water dat het winkelgebied in het centrum van Deurne compacter moet worden. Daarbij horen volgens hem vragen als: “wat is de gewenste centrumstructuur waarmee we de toekomst aankunnen en hoe bereiken we een structuur waarin mensen blij zijn om te ondernemen en klanten graag komen?”

Meedenken
De ongeveer zeventig aanwezige ondernemers, bewoners en andere belangstellenden werden vervolgens in groepjes aan het werk gezet om mee te denken over het winkelgebied in Deurne. Dat gebeurde aan de hand van een aantal vragen: Wat is het grootste probleem, waar zijn sterke en waar zijn zwakke plekken, waar wil je wel winkels en waar niet om een compacter centrum te krijgen?
Alle zeven groepen beaamden dat de leegstand in Deurne het grootste probleem is. Parkeren en de verkeersveiligheid op het Wolfsbergplein werden als aandachtspunt genoemd. “Bezoekers weten de ingang van de parkeergarage moeilijk te vinden”, aldus een omwonende. “Op het Wolfsbergplein moeten wandelaars en voetgangers regelmatig wegduiken voor auto’s die de parkeerplaats oprijden of verlaten”, merkte een andere spreker op. 

Markt is sterk punt
De Markt in Deurne werd door alle groepen aangemerkt als een sterk punt in het centrum van Deurne. “De Markt is levendig, heeft sfeer, gezelligheid en historie”, luidde de eindconclusie. De Wolfsberg en de Jumbo vormen volgens alle groepen een sterk cluster als boodschappengebied. Voor het Martinetplein en het Anna Terruweplein werden kansen gezien, mits er een goede verbinding tot stand gebracht wordt met de Markt. “Bezoekers en toeristen weten niet hoe ze een rondje kunnen maken in Deurne. Ze weten niet waar ze in Deurne naar toe moeten”, zo werd gezegd.

Rondje Deurne
Diverse groepen zagen mogelijkheden voor een ‘rondje Deurne.’ De toegangswegen naar het centrum zouden aantrekkelijker gemaakt moeten worden met meer groen en minder bordjes en paaltjes. Vanuit het centrum zou een rondje Deurne kunnen ontstaan met daarin de Wolfsberg, het Martinetplein, de Schuifelenberg, de Wever, het Anna Terruweplein en de Stationsstraat. De Kerkstraat en de Molenstraat werden door de meeste groepen gezien als gebieden, die in de toekomst geschikt zijn voor een mix van wonen, kantoren en dienstverlening.  

Keuzes maken
“Een compacter winkelcentrum realiseer je niet van vandaag op morgen”, aldus Koos Seerden. “Om te beginnen moet je bepalen waar winkels wel en waar ze niet gewenst zijn. Dan dien je mogelijkheden voor winkels om zich te vestigen op locaties waar je ze niet wenst te beperken. Verder moet je de structuur verbeteren om winkels te krijgen op locaties waar ze wel gewenst zijn. Dat duurt een aantal jaren. We moeten nu aan de slag.”
De bevindingen van de bijeenkomst afgelopen woensdag worden de komende weken verder uitgewerkt. Donderdag 27 juni is er een vervolgbijeenkomst, waarbij het de bedoeling is keuzes te maken samen met de aanwezigen. Deze keuzes zullen in de zomerperiode verwerkt worden in een conceptvisie, die besproken zal worden tijdens een derde bijeenkomst op 29 augustus. De bedoeling is dat in november de uiteindelijke visie ter bespreking voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Streetrock Bakel in beeld: BAKEL - Het centrum van Bakel was afgelopen weekend weer het decor van Streetrock. Het gratis rockfestival, dat naast internationale sterren zoals de Amerikaanse band Dog Eat Dog ook een... 15 juli 2019 - 14:05
Voetbaldagen ZSV in beeld: ZEILBERG - Voor de zevende keer werden afgelopen weekende de Voetbaldagen bij ZSV gehouden. Met dit jaar maar liefst 136 deelnemers, zo’n 25 meer dan vorig jaar. ZSV mocht als... 15 juli 2019 - 12:26
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Honderden bezoekers Tuinpadfeest DEURNE - Muziek, optredens, een heuse veiling onder leiding van Theo Goossens en ook voor de kleinste bezoekers was het afgelopen zondag weer genieten tijdens het Tuinpadfeest bij museum De... 11 juli 2019 - 10:46
Kindervakantieweek in volle gang DEURNE - De jaarlijkse Kindervakantieweek is in volle gang. Zo'n 140 kinderen hebben van maandag tot en met donderdag tal van activiteiten ondernomen. Maandag ging de onderbouw naar speeltuin de... 11 juli 2019 - 09:17
Roemenen gepakt voor berovingen in Milheeze en Zeilberg MILHEEZE/ZEILBERG - Drie Roemeense mannen sloegen maandagochtend toe in Milheeze en Zeilberg, waar kort na elkaar twee ouderen tijdens het pinnen werden beroofd. Na een heuse klopjacht konden de drie... 8 juli 2019 - 15:58