De gemeente Deurne staat er financieel goed voor. (Archieffoto: Marius van Deursen)

Deurne heeft financiën op orde

vrijdag 11 oktober 2019 - 14:48|

DEURNE- De gemeente presenteerde deze week de begroting voor 2020. Uit de cijfers blijkt dat Deurne het op financieel gebied, zeker in vergelijking met enkele andere gemeenten in de Peelregio, prima doet. Er zijn geen grote tekorten en er is zelfs ruimte om te investeren. Toch rekent Deurne zich niet rijk. De groeiende uitgaven in de zorg en de invoering van de Omgevingswet baren het college zorgen.

Wethouder Marnix Schlösser van Financiën is blij dat Deurne de zaakjes op orde heeft, maar waakt voor te veel euforie. “We hebben een stabiele begroting en hebben ons ingedekt mochten er potentiele tegenvallers zijn. We schrijven mooie zwarte cijfers en we hebben zelfs ruimte om te investeren.” Ondanks de positieve financiële situatie van de gemeente gaat Deurne geen gekke dingen doen, benadrukt Schlösser. “We gaan geen onnodige risico’s nemen. Dat kan ook niet. We hebben zeker op het gebied van de zorg last van het rijksbeleid.” De wethouder doelt daarmee op de explosieve groei van de hulpaanvragen in de zorg. Mede veroorzaakt door de invoering van het Wmo-abonnement dat sinds 1 januari van dit kalenderjaar van kracht is. Hiermee kunnen mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben flink besparen, maar het kost de gemeente flink meer geld. Inwoners betalen een vast bedrag per vier weken (17.50 euro), ongeacht wat zij verdienen of hoeveel zorg er nodig is. Schlösser vindt het idee goed, maar denkt dat gemeenten in de problemen komen als het Rijk hen niet tegemoetkomt. “Ik had eigenlijk gedacht dat overal in het land alarmbellen zouden klinken, maar gek genoeg heb ik die nog niet gehoord. Ik verwacht dat dit echt nog een probleem wordt in de toekomst.” Ook de omschakeling naar de Omgevingswet gaat Deurne extra geld kosten. Deze wet gaat in 2021 in. Voor de inwoners goed nieuws; vergunningen worden sneller en gemakkelijker geregeld. De kosten die daarmee gepaard gaan, zijn voor rekening van de gemeenten. Volgens wethouder Biemans wordt de invoering nog een hele klus. Zowel op organisatorisch als op financieel gebied. 

Indekken
Naast de invoering van deze twee wetten moet Deurne ook nog rekening houden met de PAS-uitspraak. De Programmatische Aanpak Stikstof hangt nog steeds als een donkere wolk boven de Nederlandse gemeenten, en dus ook boven Deurne. Wat de effecten hiervoor zijn is nog niet helemaal helder. De komende periode wordt de balans opgemaakt of projecten in Deurne vertraging oplopen of zelfs helemaal geen doorgang kunnen vinden. Om tegenvallers op te vangen is 5.7 miljoen euro gereserveerd. Het past bij het sobere beleid dat de gemeente al langere tijd voert. Naast het indekken tegen eventuele (financiële) tegenvallers probeert Deurne de regie zelf strakker in handen te krijgen. Door maatregelen op lokaal niveau wordt geprobeerd om meer grip te krijgen op het sociaal domein. Er worden jeugdprofessionals zelf in dienst genomen en er wordt gewerkt aan een betere samenwerking met de huisartsen. Daarnaast wordt steeds meer ingezet op preventie. Deurne hoopt dat de effecten hiervan de komende jaren zichtbaar worden. 

Investeringen
De gunstige financiële positie zorgt ervoor dat Deurne de klappen van bovengenoemde ontwikkelingen kan opvangen en dat er ruimte is voor investeringen. Zo is er 10 miljoen euro gereserveerd voor onder andere scholen, sport- en wijkvoorzieningen en het zwembad. De Wieger krijgt ook volgend jaar 120.000 euro aan subsidie. In de loop van 2020 wordt de balans opgemaakt en wordt gekeken welk bedrag er structureel naar het museum moet gaan. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het centrum, de zorg en de ondersteuning van mantelzorgers. Ook de dorps- en wijkraden worden extra ondersteund. Volgens Schlösser is de enige lastenverhoging voor de inwoners van Deurne de afvalstoffenbelasting. Deze stijgt vanwege landelijk beleid van 72 euro naar 90 euro per jaar. Toeristen die in Deurne verblijven betalen per overnachting 2 euro. Een stijging van de toeristenbelasting van 25 cent ten opzichte van een jaar daarvoor.

Stabiele koers
Burgemeester en wethouders zijn tevreden over de stabiele koers van Deurne. Mak wil wel benadrukken dat het rijk voor meer stabiliteit op de gemeentelijke begrotingen moet zorgen. “We zijn overgeleverd aan de grillen van het Rijk. Op zo’n manier is het lastig beleid maken.” 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Lezers schrijven: De krant bezorgen in coronatijd Nog voor er onderscheid gemaakt werd tussen vitale en niet-vitale beroepen ging ik voor DAS Publishers Het Weekblad voor Deurne bezorgen. Want daar dacht ik nóg vitaler van te worden... 21 mei 2020 - 10:50
'Veehouderij maakt niet ziek' PEELREGIO – Boeren willen een breed en onpartijdig onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. “Het onderzoek dat landbouwminister Carola Schouten laat uitvoeren door het RIVM is stigmatiserend, vooringenomen... 21 mei 2020 - 10:35
Inzamelactie taxussnoeisel voor de strijd tegen kanker PEELREGIO – De stichting Taxus Taxi gaat vanaf 1 juni weer taxussnoeisel inzamelen. Taxusnaalden bevatten de stof taxol, de basisgrondstof voor de productie van medicijnen voor chemotherapie. Vorig jaar heeft... 21 mei 2020 - 10:17
Aquarel van Chinook voor Defensie DEURNE – Henry van den Berkmortel heeft afgelopen donderdag een ingelijst exemplaar van zijn aquarel ‘Peelbrand blussen met Chinooks’ overhandigd aan de commandant van het 298 SQN in Gilze Rijen... 21 mei 2020 - 10:09
Ebusco levert 13 elektrische bussen aan Frankfurt DEURNE - Dertien nieuwe elektrische Ebusco 2.2 bussen zullen eind 2020 in Frankfurt in gebruik worden genomen bij Transdev Rhein-Main GmbH onder het merk Alpina, die de huidige dieselbussen zullen... 21 mei 2020 - 10:03
CCD brengt cultuur thuis over de vloer DEURNE – Cultuur over de Vloer is een nieuw initiatief van cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Via de website van het cultuurcentrum kunnen mensen thuis lokale en landelijke shows,... 21 mei 2020 - 09:48