Veel boeren trokken naar Den Bosch om te demonstreren.

Inwoners staan achter de boeren

vrijdag 15 november 2019 - 11:23|

DEURNE – Een lange stoet van trekkers op de snelweg. In de afgelopen weken was het regelmatig te zien. Boeren protesteerden op het Malieveld in Den Haag, maar ook bij het provinciehuis in Den Bosch lieten zij van zich horen. De boeren zijn het zat dat zij als schuldige worden aangewezen in de stikstofcrisis. Inwoners van Deurne zijn het grotendeels met hen eens, blijkt uit onderzoek van TipDeurne. 420 deelnemers zijn geraadpleegd voor het onderzoek. 

Het voorstel van kamerlid Tjeerd de Groot (D66) om de veestapel te halveren in het kader van het stikstofbeleid, zien veel boeren niet als oplossing. Uit de enquête blijkt dat menig inwoner van Deurne het ook niet eens is met dit voorstel. “Niet alleen de boeren zijn de boosdoeners”, zo reageert een respondent. “Er moet een oplossing komen voor de stikstofuitstoot, maar niet eenzijdig de agrariërs aanpakken.” Volgens 74 procent moet er vooral gekeken worden naar de industriesector, toch zegt 60 procent ook dat de veehouderijsector moet bijdragen aan een oplossing voor het stikstofprobleem, 55 procent noemt de infrastructuur en vijftig procent wijst naar de landbouwsector. Ook denken veel respondenten dat het probleem verder reikt dan Nederland. “Dertig procent van de stikstof komt uit het buitenland. Dat gaat Nederland dus nooit wijzigen.” Een ander schrijft: “Stikstofregels moeten in elke provincie en in heel Europa hetzelfde zijn. De landsgrens houdt het stikstof niet tegen.”

Begrip voor protesten
Tweederde van de respondenten is voorstander van de boerenprotesten. “Tot nu toe is de sector niet gehoord door de overheid. Deze grote acties geven aan dat het hoog zit”, reageert een van de respondenten. “Door te zorgen voor hinder aan alle (snel)weggebruikers, krijgt deze actie niet alleen alle aandacht in de media, maar gaat iedere weggebruiker zelf ook nadenken over de kwestie. Dat lijkt me een goed iets”, is een andere reactie. 66 Procent van de respondenten vindt dat de boeren meer erkenning verdienen. Een kwart van de respondenten is het niet eens met deze vorm van protesteren. Vooral de overlast, het rijden met trekkers op de snelweg, het vernielen van het Malieveld en oneerlijke behandeling ten aanzien van andere protesten worden als tegenargumenten genoemd. “De boeren spelen een emotionele kaart en weigeren in te zien dat de veehouderij misstanden kent en burgers grote overlast en schade aan de gezondheid berokkent”, schrijft een van de respondenten. Meer protesten met meer hinder voor de burgers deert driekwart van de respondenten niet. Zij geven aan dat hun standpunt gelijk zou blijven. Bij 18 procent van de ondervraagden zou het standpunt in negatieve zin aangetast worden. “De boeren hebben hun punt gemaakt. Ze moeten de economie niet blijven ontwrichten”, is een verklaring daarvoor. Verschillende geënquêteerden dragen andere oplossingen aan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Oplossingen die genoemd worden zijn: beter en betaalbaar openbaar vervoer, een autoloze zondag, meer bomen planten en geen bossen kappen, de lasten verdelen over alle vervuilende sectoren, gelijke regels in Europa, de verkoop van nieuwe dieselvoertuigen direct verbieden, elektrisch vervoer verder bevorderen, luchtvaart belasten en beperken, de maximumsnelheid op snelwegen verlagen, minder vlees eten en de zware industrie aanpakken.

TipDeurne
Het complete overzicht met resultaten is te vinden op www.tipdeurne.nl. TipDeurne is een samenwerking tussen het Weekblad voor Deurne en onderzoeksbureau Toponderzoek. Wie mee wil denken over uiteenlopende onderwerpen in de gemeente Deurne kan zich aanmelden als lid van het burgerpanel via www.tipdeurne.nl. Ongeveer tien keer per jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Toine Manders bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten: 'Gevaar voor volksgezondheid' BRUSSEL – Europarlementariër Toine Manders pleit voor een Europese standaard voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de Heusdenaar laat de coronacrisis zien dat er op dat gebied nog veel te... 3 juli 2020 - 11:52
't Verzetje pakt toertochten weer op DEURNE - Wielertoerclub 't Verzetje in Deurne houdt zondag 5 juli drie toertochten over 116, 100 en 72 km. Alle groepen vertrekken bij het Cratoscentrum, Rembrandt van Rijnstraat 5 in... 3 juli 2020 - 10:33
Ondernemerscafé sluit seizoen online af DEURNE – Het Ondernemerscafé Deurne sluit op dinsdag 7 juli om 21:00 uur traditioneel, voor de zomerstop, af met een bomvolle editie. Vanwege het succes van de vorige live-uitzending heeft... 3 juli 2020 - 10:10
Speeltuin de Speuldries is weer open SINT JOZEFPAROCHIE - Speeltuin de Speuldries in Sint Jozefparochie is weer open. Wel wordt van de bezoekers verwacht dat ze zich houden aan de regels van het RIVM. Dat houdt... 3 juli 2020 - 10:05
Onderzoek naar Peelbrand levert nog niets op REGIO - Het politieonderzoek naar de Peelbrand heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Volgens de politie zijn er nog geen aanknopingspunten. Het onderzoek is echter nog in volle gang... 3 juli 2020 - 09:46
Weer vertraging voor spoortunnel DEURNE - De aanleg van de spoortunnel bij de Binderendreef in Deurne loopt weer een jaar vertraging op. Voor de bouw van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Wethouder... 3 juli 2020 - 09:32