305 Brabantse varkensboeren willen saneren

vrijdag 7 februari 2020 - 15:36|

NOORD-BRABANT - In Noord-Brabant hebben 305 varkensboeren zich aangemeld voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Dat is ongeveer zestig procent van het totaal, want landelijk ging het om 503 aanmeldingen.

Dat is niet verrassend, want uit een eerdere inventarisatie in diverse gemeenten bleek al dat de Brabantse interesse relatief groot was. Zowel Brabant als Limburg heeft veel geïnvesteerd in communicatie over de regeling. Vanuit Limburg zijn 102 aanvragen binnengekomen en vanuit Oost-Nederland 96. De meeste varkenshouders wonen in Brabant en Oost-Nederland. Dus het percentage past bij de geografische verdeling van varkenshouderijen in Nederland, aldus de ZLTO. In de gemeente Deurne hebben 19 varkenshouders zich aangemeld voor de subsidieregeling. 

Budget niet toereikend
Waarschijnlijk overtreft het aantal inschrijvingen het huidige budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld. ZLTO-woordvoerder Mark de Jong legt uit: “Het Rijk zal rangschikken welke stoppende varkenshouders het meeste rendement opleveren qua geuroverlast. Er zal geselecteerd worden op varkenshouderijen dichtbij bewoonde kernen. Dat betekent dat varkenshouders die qua geurreductie het minste rendement opleveren na stoppen, buiten de boot kunnen vallen. Maar de minister heeft al aangestipt de regeling wellicht te verruimen.”

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw) hoopt op begrip vanuit het Rijk. “Voor boeren is het een emotioneel besluit om hun bedrijf te stoppen. Ik hoop dan ook dat het Rijk extra geld in de warme sanering investeert. Ik wil dat zoveel mogelijk varkenshouders die zich hebben aangemeld de gelegenheid krijgen om een nieuwe toekomst in te gaan.”

Varkenshouders konden zich tot 15 januari aanmelden voor deelname aan deze subsidieregeling, die is opgesteld door het ministerie, provincies, gemeenten en de sector. Het doel van deze regeling is om geuroverlast in veedichte gebieden te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. Ook wordt de uitstoot van stoffen zoals ammoniak teruggedrongen. Alleen varkenshouderijen die op een locatie zitten waar geuroverlast wordt veroorzaakt voor omwonenden kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Ze kunnen dan een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee eindigt het bedrijf. De Jong: “De regeling in regio Zuid was beter dan in regio Oost. Met 151 euro per varkensrecht in de warme sanering kunnen boeren hier prima uit de voeten.”

Er is eveneens een vergoeding voor waardeverlies van de stallen. “De impact van deze subsidieregeling zal duidelijk de balans in de maatschappij en de omgevingsdruk vanuit varkenshouderijen herstellen”, aldus De Jong. “Dit is een goede basis voor een vitale varkenshouderij in Nederland richting de toekomst. We hebben de subsidieregeling eerder bij varkenshouders gepolst. En veel varkenshouders geven aan dat een financiële impuls om het bedrijf te stoppen welkom is. Maar dan moeten ook varkenshouders die blijven daarmee hun voordeel doen.”

Blijvers moeten verduurzamen
Varkenshouders die willen doorgaan krijgen hulp om hun bedrijf te verduurzamen. De provincie, gemeenten en de sector werken samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan een duurzame en vitale varkenshouderij. Volgens De Jong werken subsidieregelingen die innovatie stimuleren doorgaans beter dan impulsen om te stoppen. “Er zijn diverse subsidieregelingen. Elk met een eigen oogmerk. Soms zien varkenshouders door de bomen het bos niet meer. Het is ook niet altijd goed uit te leggen op basis van welke maatschappelijke eis subsidieregelingen zijn gekoppeld.”

In Noord-Brabant bestaat er al een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken bij varkenshouderijen die de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit de stallen verminderen. In het voorjaar van 2020 wordt hiervoor een landelijke regeling opengesteld die voor de hele veehouderij gaat gelden. “Met de stikstofcrisis komen ook andere veehouderijsectoren in beeld. Vandaag nog is een half miljard gereserveerd voor de opkoop van stikstofgevoelige veehouderijbedrijven. Dat zijn vooral ook niet-varkenshouders”, vult De Jong aan.

Er wordt nog bekeken of alle aanvragen voor de saneringsregeling die voldoen aan de criteria gehonoreerd kunnen worden. De bedoeling is dat varkenshouders die zich hebben aangemeld binnen dertien weken weten of de subsidie toegewezen wordt of niet. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zullen zij dan starten met het afbouwen van de bedrijfslocatie. De verwachting is dat de eerste resultaten in het verminderen van geuroverlast zichtbaar worden in de loop van 2021. Dan moeten de dieren uit de stallen zijn en de mest moet zijn opgeruimd.

Gerelateerde nieuwsberichten

Atalanta meest getelde vlinder in Noord-Brabant REGIO – De vlindersoort Atalanta is de meeste getelde vlinder in de tuinen van Noord-Brabant. De vlinder werd in 83 procent van de tuinen waargenomen. Van 4 juli tot en... 5 augustus 2020 - 14:29
Scootmobiel botst met vrachtwagen op N270 DEURNE - Ter hoogte van Deurne-Noord, tussen Walsberg en Ysselsteyn is de N270 afgesloten na een zwaar ongeluk. Rond 14.50 wilde een vrouw met scootmobiel oversteken toen ze geraakt werd... 3 augustus 2020 - 16:11
Trailer in berm in Vlierden VLIERDEN - Een vrachtwagen verloor maandagochtend op de Vlierdensedreef in Vlierden zijn trailer. Het incident vond plaats rond 11.30 uur. Er vielen geen gewonden. De vrachtwagenchauffeur merkte in een flauwe... 3 augustus 2020 - 14:15
Nog altijd veel fraude via Whatsapp REGIO - Er worden nog altijd veel mensen opgelicht via Whatsapp. De nieuwe variant die sinds een aantal maanden mensen oplicht heet 'Bij vriend-in-noodfraude'. Bij deze vorm van oplichting krijgt... 3 augustus 2020 - 12:17
Kantoor komende week gesloten DEURNE - Het kantoor van het Weekblad voor Deurne is van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli gesloten. Redactie en verkoop zijn telefonisch niet bereikbaar. Mailen kan uiteraard... 24 juli 2020 - 12:58
Ruim 1 miljoen aan Tozo-geld voor Deurne DEURNE - In de afgelopen maanden is vanuit de gemeente Deurne 528 keer een beroep gedaan op de Tozo-regeling, die ondernemers door de coronacrisis moet slepen. In totaal kwam er... 24 juli 2020 - 11:31