De betrokken partijen werken samen in de werkgroep KVB Neerkant. (Foto: gemeente Deurne)

Neerkant aan de slag voor veiligheid

vrijdag 21 februari 2020 - 10:06|

NEERKANT – Dat er in Neerkant ambitie zit is inmiddels wel gebleken. Onder andere met de herontwikkeling van de dorpskern en het openbare verlichtingsplan, dat in het dorp opgestart werd als pilot voor de hele gemeente Deurne. Vele vrijwilligers hielpen bij de uitwerking van beide projecten. Nu deze -nagenoeg- afgerond zijn gaat Neerkant niet stilzitten. Intussen is er een nieuwe pilot opgestart en is vorige week donderdag het eerste certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) uitgereikt aan de leden van de betreffende werkgroep. Tevens werd een convenant ondertekend. 

Het certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied werd uitgereikt tijdens een bewonersavond van Leefbaar en Vitaal Neerkant, waar de werkgroep KVB een onderdeel van is. De werkgroep is twee jaar geleden van start gegaan en bestaat uit een aantal samenwerkende partijen. Dit zijn de politie, veiligheidsregio, Samen Sterk in Brabant, de gemeente Deurne en een projectgroep bestaande uit inwoners van Neerkant met Mieke Sijben als voorzitter. Verder zijn Mirjam Willigers, Marcel Verdeuzeldonk, Marcel van Heugten, Math Bos en Sjaak Gerardts lid van de projectgroep.
Sinds 2005 is het Keurmerk Veilig Ondernemen van kracht voor de Deurnese bedrijventerreinen en in 2012 is een convenant ondertekend met winkeliers in Deurne om samen te werken aan een Keurmerk Veilig Winkelgebied. Neerkant is nu pilot voor het Keurmerk Veilig Buitengebied, met de bedoeling dit in de toekomst uit te rollen over het hele buitengebied van de gemeente Deurne. 
“De keurmerken Veilig Ondernemen en Veilig Winkelgebied sorteren een duidelijk effect op de veiligheid van de bedrijventerreinen en winkelgebieden in Deurne. We hopen dat dit ook voor het buitengebied zal gaan gelden. Het KVB is een tamelijk jong keurmerk, waar nog maar in enkele gemeenten in Nederland mee wordt gewerkt”, aldus een van de sprekers tijdens de bewonersavond.

Buitengebied kwetsbaar
Tijdens de avond werd een convenant ondertekend, waarmee de betrokken partijen aangeven dat ze de komende drie jaar blijven samenwerken. Na drie jaar volgt een evaluatie en mogelijk een nieuwe certificering. 
Een van de doelstellingen van de werkgroep is in beeld te brengen wat er in het buitengebied speelt. Uit een eerder gehouden veiligheidsanalyse is naar voren gekomen dat daar nog te weinig zicht op is. Meerdere sprekers haalden tijdens de avond de kwetsbaarheid van het buitengebied aan. Onder meer omdat meer agrariërs hun activiteiten beëindigen, waardoor meerdere schuren leegstaan. Toename van het risico op ondermijnende criminaliteit, zoals het produceren van drugs of witwassen van geld dat verdiend is met criminele activiteiten, kan hiervan een gevolg zijn. In het Keurmerk Veilig Buitengebied gaat het niet alleen om het risico van ondermijnende criminaliteit maar over de veiligheid in het algemeen, waaronder ook verkeersveiligheid.

Meterkastkaart
Meerder sprekers benadrukten dat de inwoners van Neerkant een belangrijke rol kunnen spelen wat betreft de veiligheid in hun dorp. Met name door het melden van misstanden, zoals stroperij, wildcrossen, afvaldumpingen of een verhoogde activiteit rondom leegstaande stallen. 
Mieke Sijben: “We hebben de ogen en oren van inwoners hard nodig om ons te vertellen waar iets niet goed gaat of waar aandacht nodig is.”
Daarom heeft de werkgroep een meldkaart samengesteld met de belangrijkste contactgegevens van onder anderen politie, gemeente, veiligheidsregio, etc. 
De kaart zal onder meer te vinden zijn op de nieuwe website voor Neerkant, die deze avond gelanceerd werd: www.neerkantonline.nl.
Vanuit de politie worden expert wijkagent Adwin Mols en wijkagent Math van den Bekerom aanspreekpunten voor de inwoners op het gebied van veiligheid. Math van den Bekerom gaat over enkele maanden met pensioen, waarna Bert ter Voert wijkagent wordt in Neerkant.

Nieuwe dorpssite
Tijdens de bewonersavond werd een nieuwe website voor Neerkant gelanceerd: www.neerkantonline.nl. Ook de samenstellers hiervan, te weten Roy Petit, Arno van Rijt en Henk Pijnenburg deden een beroep op de hulp van inwoners van hun dorp. 
“Een website bouwen is niet voldoende. Om de site up to date te houden hebben we input nodig. Laat het ons weten wanneer er activiteiten van verenigingen zijn of wanneer er nieuws te melden is. Ook foto’s zijn welkom”, deed Roy Petit een oproep. 

Maatschappelijke voorzieningen
Binnen Leefbaar en Vitaal Neerkant zijn meerdere werkgroepen actief, zoals een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van ideeën en plannen rond de maatschappelijke voorzieningen in Neerkant. 
“Aanvankelijk ging onze groep alleen over het al lang leegstaande pand van Broekmans”, vertelde Jos van der Linden van de werkgroep, die verder bestaat uit André van Wetten, Math Bos en Remco Bukkems. “Gaandeweg besloten we het breder te trekken en ook de school, de binnensportaccommodatie, het museum en het gemeenschapshuis bij onze ideeën te betrekken. Dit is in lijn met de gemeente Deurne, die tien miljoen euro uitgetrokken heeft om alle maatschappelijke voorzieningen in Deurne kwalitatief op pijl te brengen. Helaas staat onze werkgroep nu stil. Het is aan het college en de gemeenteraad om een besluit te nemen over de plannen en dat zal pas na het zomerreces gebeuren,” aldus Van der Linden. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Deurne verlengt zonnepanelenproject DEURNE - Het zonnepanelenproject De Groene Zone is met een jaar verlengd. Inwoners van Deurne kunnen via deze regeling maximaal 30 zonnepanelen laten plaatsen. De gemeente Deurne bestelt de panelen... 3 april 2020 - 09:50
‘Die tijdbom in mijn hoofd tikt gewoon door’ ASTEN – De bestrijding van het coronavirus gebeurt zo rigoureus, dat veel mensen hun reguliere hulp momenteel niet krijgen. Soms met ernstige gevolgen, zoals bij de 26-jarige Jip Schreibers. De... 2 april 2020 - 17:14
Van festivalbouw naar zorghulp REGIO – De festivalbranche ligt op zijn gat. Tot 1 juni zijn alle evenementen en festivals afgelast. Of alles daarna weer op een normale manier opstart is nog maar de... 2 april 2020 - 17:11
Vrijwilligers starten boodschappenservice HELENAVEEN – Vrijwilligers van buurtwinkel De Peelbascule in Helenaveen zijn gestart met een boodschappenservice. Ook inwoners die behoefte hebben aan bijvoorbeeld een luisterend oor of iemand die voor ze gaat... 2 april 2020 - 09:31
Corona-maatregelen tot eind april verlengd De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april, zo maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. Ook scholen en horecagelegenheden blijven voorlopig dus gesloten... 31 maart 2020 - 20:00
‘Voor de toppers van het Elkerliek’ HELMOND – In de geest van een initiatief voor het personeel van ziekenhuis Bernhoven in Uden, zijn Nina Vermeulen en Laura van der Heijden-Daams een actie voor het Elkerliek ziekenhuis... 31 maart 2020 - 12:33